Kurzy Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021

  • Kateřina Byrtusová
  • 15.04.2020
.

Fakulta veřejných politik i v roce 2020/2021 otevírá kurzy celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních oborech:

Kurz Veřejná správa a sociální politika - Bc.
Kurz Veřejná správa a sociální politika - NMgr.
Kurz Sociální patologie a prevence
Kurz Všeobecná sestra

Studijní plán kurzů je zcela totožný se studijním plánem akreditovaných oborů. V souladu s §60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách po úspěšném absolvování 2 nebo 4 semestrů a splnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky budou frekventanti kurzu přijati do kombinované formy bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, budou jim uznány splněné povinnosti absolvované v rámci kurzu CŽV v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o jednotlivých kurzech CŽV naleznete na webu oddělení celoživotního vzdělávání