Nově přijatá Směrnice děkana 1/2020 k uznávání studijních povinností absolvovaných na vyšší odborné škole

  • Jiří Zemánek
  • 05.04.2020
Nově přijatá Směrnice děkana 1/2020 k uznávání studijních povinností absolvovaných na vyšší odborné škole
Dovolujeme si informovat studenty studijního oboru Všeobecná sestra, že MŠMT schválilo I. Změnu Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů SU v Opavě s účinností od 13.3.2020, tím tedy mohla vstoupit v platnost Směrnice děkana č. 1/2020 k uznávání studijních povinností absolvovaných na vyšší odborné škole. Pokud se Vás to týká, můžete si připravit a podávat žádosti včetně doložených relevantních příloh.
Více zde