Rozhodnutí děkana č. 14/2019

  • Kateřina Byrtusová
  • 06.09.2019
Kontrola studia za AR 2018/2019, zápis (registrace) předmětů do ZS AR 2019/2020 a zápis do AR 2019/2020 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FVP v Opavě.