Metodický pokyn děkana č. 1/2018 - Realizace druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky u opakovaně registrovaného předmětu

  • Petr Korviny
  • 04.01.2018