Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout od 19. července 2021

  • Viktorie Kovářová
  • 15.07.2021
Diplomy si letošní absolventi státní závěrečné zkoušky na Fakultě veřejných politik v Opavě mohou vyzvednout od pondělí 19. července 2021 na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti fakulty na Bezručově náměstí 885/14 v Opavě vždy v úředních hodinách.
Diplomy k vyzvednutí budou připraveny na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti u paní Michaely Westové (michaela.westova@fvp.slu.cz, 553 684 122) v těchto úředních hodinách:
Pondělí: 9:00–11:00 / 12:00–14:00
Středa: 9:00–11:00 / 12:00–14:00
Pátek: 9:00–11:00 / 12:00–14:00
 
Pokud epidemiologická situace umožní pořádání slavnostních promocí,  budou přesné termíny a termíny registrace zveřejněny v průběhu měsíce září v aktualitách na webových stránkách fakulty.
Aktuálně jsou naplánovány termíny promocí takto:
Opava 18.– 22. října 2021
Tábor 13. října 2021
Trutnov 14. října 2021