Rozhodnutí děkana č. 5/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 FVP SU v Opavě

  • Viktorie Kovářová
  • 28.06.2021

Bylo vydáno nové Rozhodnutí děkana č.5 týkající se Harmonogramu akademického roku 2021/2022 Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

Úplné znění ZDE.