• 0

Bylo zahájeno 2. kolo přijímacího řízení!

  • Viktorie Kovářová
  • 01.04.2021
Děkan Fakulty veřejných politik v Opavě dnes rozhodl o vypsání II. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 na bakalářský studijní program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia) a na navazující magisterský studijní program Veřejná správa a sociální politika (pouze prezenční forma studia)

Termín pro podání přihlášky ke studiu navazujícího magisterského studijního programu je do 31. 7. 2021 a bakalářského studijního programu do 31. 8. 2021.

Více informací ZDE.

Přihlášku můžete podat ZDE.