Katalog výstavy Lidé z daleka

  • Lucie Chmelařová
  • 12.10.2020

Byl vydán katalog výstavy Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita v tištěné i elektronické podobě. Autory jsou Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D., doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., PhDr. Monika Nová, Ph.D., MPH a Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D. Katalog výstavy vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) II, projekt Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.