Deník odborné praxe pro studenty studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra

  • Lucie Chmelařová
  • 04.09.2020

Deník odborné praxe: ošetřovatelství: studijní program = Logbook of clinical practice: nursing (dotisk druhého upraveného vydání) je možné si koupit v Univerzitní knihovně SU v Opavě (Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava).