Katalog výstavy Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě

  • Lucie Chmelařová
  • 30.01.2020

Byl vydán katalog výstavy Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě v tištěné i elektronické podobě. Autory jsou Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. a kol. Katalog výstavy vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) II, projekt Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.