Katalog výstavy Lidé z východu

  • Lucie Chmelařová
  • 15.01.2020

Byl vydán katalog výstavy Lidé z východu: Ukrajinci v českých zemích od roku 1918: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita v tištěné i elektronické podobě. Autory jsou Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. a kol. Katalog výstavy vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) II, projekt Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.