Kolektivní monografie Média – dějiny – společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?

  • Lucie Chmelařová
  • 25.03.2019

Byla vydána kolektivní monografie Média – dějiny – společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?: (kolektivní monografie k problematice zobrazování dějinných událostí v médiích s digitálním datovým nosičem s dokumentárními snímky s historickou tematikou).