Akce „Jak pečovat o seniory“ přesunuta

  • Viktorie Kovářová
  • 07.10.2020
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravila Fakulta veřejných politik ve spolupráci s Charitou Opava pro širokou veřejnost speciální program složený z nejrůznějších přednášek a workshopů se zaměřením na seniory. Akce měla proběhnout 15. 10. v univerzitním centru v OC Breda & Weinstein, jak jsme informovali v měsíčníku Hláska a Regionu Opavsko, avšak z důvodu protiepidemiologických opatření byla zrušena.
Realizaci akce však plánujeme přesunout na pozdější termín v návaznosti na vývoj situace a vládních nařízení. Jakmile bude situace příznivější a bude možno akci takovéhoto rozsahu uskutečnit, bude zvolen jiný termín, o kterém bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a médií.
Program nabídne mnoho zajímavostí nejen seniorům, ale také lidem pečujícím o osoby ve vyšším věku a všem, kteří se chtějí přiučit, jak efektivněji zvládat různá úskalí a specifika pokročilého věku svých blízkých. Součástí budou nejrůznější ukázky a workshopy věnující se kompenzačním pomůckám, měření tlaku, práci s invalidním vozíkem, dále také řada přednášek zaměřených na seniory a mnoho dalšího.

Spoluorganizátorem akce bude také Charita Opava, která nabídne ukázky programů a terapií pro seniory, prezentaci sociálních služeb a kompenzačních pomůcek a chybět nebude ani drobné občerstvení a káva pro návštěvníky akce, které zajistí pracovníci charity společně s klienty sociálně-terapeutické dílny Radost.