Slavnostní promoce pro absolventy Fakulty veřejných politik v Opavě se neuskuteční

  • Jiří Zemánek
  • 20.10.2020
Vážené absolventky, vážení absolventi,

s politováním Vám oznamujeme, že vzhledem k nepřiznivě se vyvíjející epidemiologické situaci se slavnostní promoce pro absolventy Fakulty veřejných politik v Opavě neuskuteční.

Na studijním oddělení fakulty jsou připraveny k převzetí diplomy absolventů státních závěrečných zkoušek z února a června 2020. Diplomy absolventů státních závěrečných zkoušek ze srpna budou připraveny k převzetí od října 2020.

Diplomy je možno si vyzvednout na studijním oddělení fakulty po předchozí telefonické (+420 553 684 122) nebo emailové (michaela.westova@fvp.slu.cz) domluvě.

Absolventům, kteří jsou již na promoci přihlášeni a zaplatili administrativní poplatek, budou peníze vráceny na účet, ze kterého byly uhrazeny.

Děkujeme za pochopení 


Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a sociální záležitosti