Volby do akademického senátu FVP byly vyhlášeny

  • Viktorie Kovářová
  • 31.08.2020

Předseda Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě 

vyhlašuje 

podle čl. 4 odst. 1 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu

 Fakulty veřejných politik v OpavěVOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ 
1. kolo voleb se uskuteční ve dnech 1. 10. – 2. 10. 2020 v zasedací místnosti děkanátu FVP (4. patro, místnost C436, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava).HARMONOGRAM VOLEB NAJDETE ZDE