Připravujeme seminář pro studenty o založení a vedení neziskovek

  • Viktorie Kovářová
  • 01.09.2020
Dne 6. 10. 2020 se v rámci realizace ESF projektu „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ uskuteční seminář pro studenty s názvem „Seberealizace v nevládním neziskovém sektoru: Jak založit a vést neziskovku“.
Obsahem semináře budou základní informace o právních formách neziskovek, jak je založit a za jakým účelem, základní principy jejich fungování a také některé rozdíly v řízení podnikatelského subjektu a NNO, kdy je lepší založit neziskovku a kdy raději s.r.o.
Pozvánku naleznete v příloze.
Přednášející: Bc. Milada Šnajdrová, nezávislý expert na neziskový sektor v ČR