Spouštíme nový kurz speciální pedagogiky

  • Viktorie Kovářová
  • 16.06.2020
V akademickém roce 2020/2021 zahajujeme na Fakultě veřejných politik v Opavě nový kurz celoživotního vzdělávání pro pedagogické pracovníky.
Ať už se věnujete praktickému vyučování, odbornému výcviku, jste učitelé mateřských škol či vychovatelé, máme pro vás skvělou příležitost k dalšímu rozvoji!
Bližší informace včetně přihlášek do kurzu najdete zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/vcszczv.