Aktuální informace k přijímacím zkouškám

  • Viktorie Kovářová
  • 21.05.2020
Přijímací zkoušky pro bakalářský studijní obor Všeobecná sestra a bakalářský i navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika se budou konat v týdnu od 30. 6. do 3.7. 2020. 
Písemná přijímací zkouška bude probíhat (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace) za osobní účasti uchazeče v budově fakulty. 
Pozvánka na konkrétní den a hodinu bude rozeslána až po ukončení příjmu všech přihlášek, tedy první týden v červnu, a to pouze elektronicky na e-mail uchazeče uvedený v přihlášce. 
Uchazeči studijního programu Sociální patologie a prevence, kteří musí vykonat Testy OSP (Obecných studijních předpokladů) u společnosti SCIO, mohou absolvovat zkoušku  u společnosti SCIO ještě v termínech 23. května, 13. června i 27. června 2020.