Mezinárodní den zdravotních sester

  • Viktorie Kovářová
  • 12.05.2020
Celým Českém se v poledne rozezní zvony, jako poděkování všem zdravotním sestrám. My Vám také děkujeme, všem přejeme pevné zdraví a spoustu sil ve Vaší náročné profesi.
Dnes 12. května slavíme Mezinárodní den zdravotních sester, skrze který si připomínáme dvousté výročí od narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry.


Florence Nightingale je známá jako „Dáma s lampou“, jak jí nazývali vojáci v průběhu Krymské války, kde neúnavně obcházela raněné během noci. Stala se ikonickou osobností Krymské války, ale také známou historickou postavou, proslavila se ne jako válečný vůdce, ale jako silná žena stojící v čele týmu zdravotních sester. 


Její úspěch tkvěl v dodržování, nám dnes již samozřejmých pravidel. Striktně dbala na co největší hygienu, větrání, vydatnou stravu a dobré osvětlení jak v nemocnicích tak lazaretech. Díky čemuž se v polovině 19. století zasloužila o modernizaci ošetřovatelské praxe a položila tak základy pro moderní zdravotnictví. Reformovala vojenské zdravotnictví a zasloužila se o založení ošetřovatelských škol.


Letos, pravděpodobně více než kdy dříve, si uvědomujeme náročnost a nepostradatelnost této profese. S velkou úctou a naprostým respektem se po celém Česku v poledne na minutu rozezní kostelní zvony, jako poděkování všem 80. tisícům zdravotním sestrám, které pro nás zůstávají v práci a pečují o naše zdraví nejen v této nelehké době. 


Děkujeme Vám všem zdravotním sestrám a bratrům, kteří jste tu pro nás. Děkujeme našim studentům, že se rozhodli pro toto náročné povolání a v době krize neváhali pomoci. A děkujeme také těm, kteří se pro toto povolání teprve rozhodnou.


Vám všem děkujeme a přejeme spoustu sil a pevné zdraví ve Vaší náročné a námi nepostradatelné profesi.


Děkujeme.AUTOR: Eva Solanská