I. Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 12/2019

  • Viktorie Kovářová
  • 30.04.2020
Harmonogram akademického roku 2019/2020 Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě.

I. Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 12/2019 navazující na I. Změny a doplnění Rozhodnutí rektora č. 5/2019 o stanovení harmonogramu akademického roku 2019/2020 na Slezské univerzitě v Opavě, § 6 odst. 3 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, v platném znění a Rozhodnutí děkana č. 3/2020 Úpravy termínů pro absolventské ročníky platné pro letní semestr 2019/2020.


Upravený harmonogram akademického roku 2019/2020 ZDE