I. Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 2/2020 - Opatření k zamezení šíření koronaviru

  • Viktorie Kovářová
  • 24.04.2020
Toto rozhodnutí navazuje na III. Změny a doplnění Rozhodnutí rektora č. 8/2020 Opatření k zamezení šíření koronaviru přijaté na základě Usnesení vlády České republiky č. 455 ze dne 23. dubna 2020 o přijetí krizového opatření.

Text v čl. 2 Přijatá opatření, odst. 3, písm. a) i b) Rozhodnutí děkana č. 2/2020 se ruší a nahrazuje tímto textem:

  • Pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských a 1. ročníků navazujících magisterských studijních programů povoluji vypisování termínů zápočtů a zkoušek v letním semestru 2019/2020 dle platného harmonogramu, tedy nejdříve od 18. 5. 2020. 
  • Za účelem zápočtů a zkoušek je přípustná osobní přítomnost studentů na fakultě v počtu nejvýše 5 osob.
  • Až do odvolání se ruší hromadné vykonávání zkoušek prezenční formou.
  • Konzultace akademických pracovníků se studenty budou i nadále realizovány především elektronickou formou, pouze ve výjimečných případech a dle předchozí domluvy s pedagogem mohou proběhnout osobně na fakultě při dodržování výše uvedených hygienických opatření.“ 


VÍCE INFORMACÍ ZDE