Příjem přihlášek ke studiu PRODLOUŽEN!

  • Viktorie Kovářová
  • 29.03.2020
Příjem přihlášek ke studiu PRODLOUŽEN do 31. 5. 2020 pro všechny obory, programy a formy studia
Na základě aktuální situace v ČR děkan 26. 3. 2020 rozhodl o prodloužení příjmu přihlášek ke studiu do 31. 5. 2020.
o termínu konání přijímacích zkoušek na obory Všeobecná sestra a Veřejná správa a sociální politika (bakalářský a navazující magisterský) budete včas informováni
uchazečům studijního programu Sociální patologie a prevence, kteří musí vykonat Testy OSP (Obecných studijních předpokladů) u společnosti SCIO bude fakulta mimořádně akceptovat všechny tři zveřejněné termíny (1. května 2020, 23. května 2020 i 13. června 2020). Sledujte aktuální situaci a přihlašujte se přímo na www.scio.cz
prodloužena je také možnost podávání Žádosti o prominutí nebo upuštění od přijímací zkoušky, pokud budou relevantní doklady společně s žádostí odeslány poštou do 31. 5. 2020 (více: https://www.slu.cz/fvp/cz/soprijimacirizeniaktualni).

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a sociální záležitostí