Podpora dobrovolnictví

  • Kateřina Byrtusová
  • 16.03.2020
Fakulta veřejných politik v Opavě v rámci výpomoci se zajištěním podpůrných činností v době koronavirové pandemie otevírá studentům všech forem studia i studijních oborů možnost zapojit se do dobrovolnické práce.

V první fází prosíme o zaslání potřebných údajů pro databázi. Vyplněním kontaktního formuláře (dostupné zde: https://forms.gle/MstjmG7uqJHo7SRv6vyjadřuje zájemce souhlas se sběrem osobních údajů, které budou shromažďovány výhradně za účelem získání nezbytných kontaktních informací o dobrovolnících pro výpomoc. Tyto údaje poskytne fakulta pouze spolupracujícím zařízením se zájmem o výpomoc, a to za účelem operativního navázání kontaktu s příslušnou fyzickou osobou. Údaje z formulářů budou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou a s ukončením mimořádných opatření budou vymazány.

  

V případě zájmu Vás bude kontaktovat buď fakulta, nebo přímo organizace, která projeví zájem.

 

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., proděkanka pro studijní a sociální záležitosti