Výzva pro studenty oboru všeobecná sestra

  • Viktorie Kovářová
  • 13.03.2020
Vážené studentky, vážení studenti oboru Všeobecná sestra,
vzhledem k současné závažné epidemiologické situaci v ČR a  žádostí zdravotnických pracovišť v Moravskoslezském kraji se na Vás obracíme s  výzvou týkající se zvážení pomoci zdravotnickým a sociálním zařízením v rámci Dohody o provedení práce. Jedná se o pracovní pozici všeobecná sestra, praktická sestra, ošetřovatel a sanitář.

Odpracované hodiny budou uznány v rámci výkonu odborné praxe s ohledem na Zákon č. 96/2004 v platném znění a Vyhlášku č. 39/2005 v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte proděkana pro nelékařské zdravotnické programy FVP SLU - yvetta.vrublova@fvp.slu.cz. Do e-mailu napište své telefonní číslo, obor, kterému se věnujete a nemocnici, ve které chcete pracovat.