Den prevence v OC Breda & Weinstein 2019

  • Viktorie Kovářová
  • 27.11.2019
Dne 28.11.2019 od 9 do 18 hod. proběhne v obchodním centru Breda & Weinstein Den prevence, který pořádá Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
Program je rozdělen do dvou částí, jedna pro dospělé a druhá pro děti. V části pro dospělé si můžou návštěvníci nechat změřit krevní tlak, glykémii, zjistit krevní skupinu, zvýšit svou gramotnost ohledně rakoviny prsu a varlat aj. 
Dětský program bude realizován formou workshopů na jednotlivých stanovištích. Při vstupu dítě obdrží kartičku, na kterou získá razítko za splnění úkolu na každém stanovišti. Děti si na stanovištích vyzkouší například poskytnutí první pomoci, transport raněného, zdravý životní styl a další. Po absolvování dětského programu bude každé dítě odměněno drobným dárkem. 
Akce je přístupná široké veřejnosti a celý program je zdarma.