Rozhodnutí děkana 16/2019

  • Viktorie Kovářová
  • 21.11.2019
Rozhodnutí děkana č. 16/2019 k provedení hodnocení tvůrčí činnosti vědeckopedagogických pracovišť Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě v letech 2019 a 2020.