Konference Média a dějiny

  • Kateřina Byrtusová
  • 31.10.2019
Na Fakultě veřejných politik v Opavě se bude v rámci konference Média/dějiny/společnost hovořit o obrazu Polska a Poláků v českých médiích.


Ve dnech 5.–7. 11. proběhne na půdě Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě 4. ročník konference MÉDIA/ DĚJINY/ SPOLEČNOST. V loňském roce se téma konference zaměřilo na dramatickou filmovou tvorbu, beletrii a divadlo, letos se budeme hlouběji věnovat tématu obrazu Polska a Poláků v českých médiích. Konference je zařazena do programu Kongresu českých polonistických studií 2019 (Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego 2019), jehož hlavními organizátory jsou Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové a Historický ústav AV ČR v. v. i. Záštitu nad kongresem převzala Její excelence Barbara Ćwioro, velvyslankyně Polské republiky v České republice. 


Konferenční část, která se koná 6.–7. 11. se bude jako obvykle zabývat médii v širším slova smyslu, v příspěvcích a debatách se bude věnovat např. historickým resentimentům v česko-polských vztazích, obrazu Polska a Poláků v současném českém zpravodajství, polským dějinám na českých multimediálních vzdělávacích portálech, obrazu polské gastronomie a jeho proměnám v českém mediálním prostoru, polské literatuře v ČR a úskalí její propagace a mnoha dalším tématům. 


Součástí konference je zajímavý doprovodný filmový program. Ten začíná již 5. 11. Maratonem polských filmů, který se bude konat v multifunkčním sále v budově Hauerova 4 v Opavě. Nabídne polské snímky Jack Strong, 80 miliónů, Exentrici a Střední Evropa jde za svobodou. V rámci konferenčního doprovodného programu můžete navštívit také dvě výstavy: Nezávislé – výstavu o polských ženách, jež psaly dějiny – v obchodním centru Breda & Weinstein a komiksovou výstavu s názvem Spolu v bublinách v budově Hauerova 4.


Konference je tradičně přístupná nejen členům akademické obce, ale také široké veřejnosti. 

Cyklus konferencí s názvem MÉDIA / DĚJINY / SPOLEČNOST a podtitulem Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme? poskytuje prostor k široké diskusi historiků, tvůrců, učitelů, studentů i veřejnosti k dané problematice už od roku 2016. Cílem je především přispět ke zvýšení mediální gramotnosti a poukázat na možnosti odideologizování a zkvalitnění mediální interpretace historických událostí v oblasti výchovy a vzdělávání. 


Více informací naleznete na webových stránkách: http://mediadejiny.slu.cz/

Přihláška na konferenci: http://mediadejiny.slu.cz/prihlaska/