Doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu FVP

  • Viktorie Kovářová
  • 10.10.2019
Volební komise Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě stanovuje harmonogram a podávání návrhu na kandidáta do doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě.

Volební komise bude pracovat ve složení

Mgr. Lucie Mráčková – předsedkyně

Michal Gai

Zuzana Filková


Harmonogram voleb: 

Návrh kandidátů na senátora FVP do studentské komory je nutno předat v zalepené obálce s označením „Volby do AS FVP – studentská komora “ na podatelnu SU FVP (Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava) do schránky pro „VHOZ“

v termínu nejpozději do 17. 10. 2019 do 12:00 hodin.


Otevírání obálek s návrhy kandidátů proběhne 17. 10. 2019 od 12:15 hodin v zasedací místnosti děkana FVP (4. patro, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava) za přítomnosti členů komise. Obálky převezme předsedkyně volební komise Mgr. Lucie Mráčková.


Podané návrhy budou zveřejněny nejpozději ve čtvrtek 17. 10. 2019 do 15:00 hodin na úřední desce FVP a ve veřejné části internetových stránek FVP.


Volby se uskuteční v termínu 24. 10. 2019 – 25. 10. 2019 v zasedací místnosti děkana FVP (4. patro, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava) v časech:


čtvrtek 24. 10. 2019 od 10:00 do 15:00

pátek 25. 10. 2019          od 10:00 do 14:30


Způsob podávání návrhu na kandidáta na senátora AS FVP:

Kandidátem může být navržen pouze člen Akademické obce FVP v rámci své komory.


Návrh na kandidáta do studentské komory

Na kandidátce do studentské komory musí být uvedeno jméno a příjmení kandidáta včetně titulů, osobního čísla, názvu součásti SU, studijního programu, ročníku a e-mailu. Na kandidátce musí být uvedeno jméno a příjmení navrhovatele včetně titulů, jeho osobního čísla, názvu součásti SU, studijního programu, ročníku a e-mailu. Součástí návrhu musí být písemné prohlášení navrhovaného kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, stvrzené jeho podpisem.


Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce FVP a ve veřejné části internetových stránek 25. 10. 2019 v 18:00 hodin.


Formulář pro návrh kandidátů


Mgr. Lucie Mráčková

předsedkyně volební komise