Doplňovací volby do komory akademických pracovníků Akademického senátu SU

  • Viktorie Kovářová
  • 10.10.2019
Dílčí volební komise Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě stanovuje harmonogram a podávání návrhu na kandidáta do doplňovacích voleb do komory akademických pracovníků Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě.

Dílčí volební komise bude pracovat ve složení

Mgr. Lucie Mráčková – předsedkyně

Michal Gai

Zuzana Filková


Harmonogram voleb: 

Návrh na kandidáta do komory akademických pracovníků je nutno předat v zalepené obálce s označením „Volby do AS SU – komora akademických pracovníků za FVP“ na podatelnu SU FVP (Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava) do schránky pro „VHOZ“


v termínu nejpozději do 17. 10. 2019 do 12:00 hodin.


Otevírání obálek s návrhy kandidátů proběhne 17. 10. 2019 od 12:15 hodin v zasedací místnosti děkana FVP (4. patro, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava). Obálky převezme předsedkyně dílčí volební komise Mgr. Lucie Mráčková.Podané návrhy budou zveřejněny nejpozději ve čtvrtek 17. 10. 2019 do 15:00 hodin na úřední desce FVP a ve veřejné části internetových stránek FVP.

Volby se uskuteční v termínu 24. 10. 2019 – 25. 10. 2019, v zasedací místnosti děkana FVP (4. patro, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava) v časech:


čtvrtek 24. 10. 2019 od 10:00 do 15:00

pátek 25. 10. 2019         od 10:00 do 14:30


Způsob podávání návrhu na kandidáta na senátora AS SU:

Kandidátem může být navržen pouze člen Akademické obce FVP SU v rámci své komory.
Návrh na kandidáta do komory akademických pracovníků

Na kandidátce do komory akademických pracovníků musí být uvedeno jméno a příjmení kandidáta včetně titulů, názvu součásti SU a e-mailu. Na kandidátce musí být uvedeno jméno a příjmení navrhovatele včetně titulů, názvu součásti SU a e-mailu. Součástí návrhu musí být písemné prohlášení navrhovaného kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, stvrzené jeho podpisem.


Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce Fakulty veřejných politik a ve veřejné části internetových stránek 25. 10. 2019 v 18:00 hodin.


Formulář pro návrh kandidátůMgr. Lucie Mráčková         
předsedkyně volební komise