Otevření multismyslové místnosti Snoezelen

  • Viktorie Kovářová
  • 02.10.2019
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě pod záštitou paní Mgr. Kateřiny Janků Ph.D. otevřela 11.9.2019 ve 13:00 Snoezelen multismyslovou místnost.
Nejprve pan tajemník Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě Ing. Bc. Josef Vícha přivítal všechny zúčastněné a jménem fakulty zahájil oficiální otevření multismyslové místnosti Snoezelen. Poté předal slovo paní Mgr. Kateřině Janků Ph.D. a následovala krátká prezentace o metodě Snoezelen a možnostech, jak samotnou místnost efektivně využít.

Po prezentaci se všichni přesunuli do multismyslové místnosti Snoezelen. Ta obsahuje pomůcky na rozvoj jednotlivých vjemů a otevírá tak terapeutický, podpůrný a volnočasový prostor pro terapeuta a klienta. Nalezneme zde nejrůznější světelné pomůcky, projekce, tvary, vůně, zrcadla, houpačku, vodní postel a další pomůcky, které napomáhají učení a rozvoji duševního bohatství klienta.

Multismyslová místnost Snoezelen bude využívána převážně k edukativním účelům současných akreditovaných oborů jako jsou – Ošetřovatelství, Péče o seniory, Sociální patologie a dalších nově vznikajících předmětů a oborů. Dále by měla být využita k individuální spolupráci se školami a zařízeními, které o tuto problematiku budou mít zájem. Později i ke kvalitativnímu výzkumu a možnostem, které může jednotlivým klientům Snoezelen poskytnout.


TEXT: Eva Solanská

FOTO: Eva Solanská

Financováno z projektu:

Rozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008537