MODERNÍ VÝZVY LIDSTVA - JAN SOKOL: KDO JSME, ODKUD PŘICHÁZÍME, KAM KRÁČÍME

  • Eva Solanská
  • 18.09.2019
V úterý 24. září 2019 ve 14:15 proběhne na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě první přednáška z projektu Moderní výzvy lidstva. Přednášet bude pan prof. PhDr. Jan Sokol Ph.D., Sc.D. Přednášku nazval – Kdo jsme, odkud přicházíme, kam kráčíme.
„Když se starší člověk rozhlédne po internetu, může mít dojem, že se snad všichni zbláznili. Jeden se třese zlostí, druhý strachem a třetí tiše vydělává peníze. Mohou si to dovolit, ale jako kdyby každý žil v nějakém jiném světě. Než se k někomu z nich přidáme, stálo by možná za pokus, stručně si připomenout, jaký je ten svět, v němž přece všichni žijeme. Co se v něm změnilo a den ze dne mění, co z něho zmizelo a co se nově rodí. Není toho málo.“ Uvedl v anotaci na svou přednášku pan prof. PhDr. Jan Sokol Ph.D., CSc.

PROF. PHDR. JAN SOKOL PH.D., CSC.

Pan prof. PhDr. Jan Sokol Ph.D., CSc. se narodil roku 1936 v Praze, je významným českým filosofem, překladatelem, vysokoškolským pedagogem. Původně se vyučil zlatníkem, poté v dálkovém studiu odmaturoval, studoval matematiku na MFF UK, mnoho let pracoval jako programátor a výzkumný pracovník Výzkumného ústavu matematických strojů. Podepsal Chartu 77, v sedmdesátých letech vedl bytové semináře. 

Po sametové revoluci byl zvolen poslancem za Občanské fórum, v roce 1998 se stal ministrem školství ČR. Na Univerzitě Karlově přednášel filosofii, antropologii a religionistiku, přeložil mnoho především filozofických knih, podílel se na ekumenickém překladu Bible, atd. 


MODERNÍ VÝZVY LIDSTVA

Moderní výzvy lidstva jsou společným projektem Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a Mendelova gymnázia v Opavě. Jedná se o projekt, kde každý měsíc vystoupí na určité téma jeden z českých špičkových odborníků. Cílem projektu je poskytnout studentům i veřejnosti základní vhled do geopolitických, klimatických a etických problémů, které vznikají v souvislosti s rapidním technickým rozvojem.
Kdo nás navštíví další měsíc, můžete sledovat již teď na stránkách projektu.


Budeme se na Vás těšit v aule Fakulty veřejných politik v Opavě v úterý 24. září 2019 v 14:15, vstupné zdarma.

AUTOR: Eva Solanská