Naši studenti byli na stáži v zahraničí

  • Viktorie Kovářová
  • 05.09.2019
Nejenom vysokoškolským diplomem si lze zvýšit šanci na trhu práce, ale také ještě dalšími benefity, které studium na vysoké škole nabízí. Jedním z nich může být i zahraniční stáž. Studenti FVP SU v Opavě mají možnost v rámci projektu ESF „Rozvoj vzdělávání na SU“ navštívit rozličné zahraniční instituce. V průběhu letního semestru celkem 6 studentů možnost stáží využilo.

Jedna stáž (studentky Křižková a Holleschová) se odehrála ve městě Daruvar v Chorvatsku. Samotné místo je zajímavé tím, že zde působí česká komunita, která má vlastní školu a gymnázium. Tato skutečnost bezesporu usnadnila komunikaci na úřadech, stejně tak jako i vzájemnou komunikaci mimo oficiální jednání. Dvě studentky veřejné správy měly možnost si konkrétně ověřit rozdíly mezi státní správou v Česku a Chorvatsku. Jak studentky ve své závěrečné zprávě uvedly, byly přivítány i představiteli místní samosprávy. Když si k tomu připočteme možnost poznání okolí, historických památek a kulturních zvyklostí, pak se nepochybně jedná o celoživotní zážitek. Jako důkaz může posloužit závěrečná poznámka ze zápisu ze služební cesty: „S praxí, prostředím, a hlavně s přístupem všech zúčastněných jsme byly nadmíru spokojeny a odnesly jsme si zajímavé poznatky, které můžeme využívat v praxi. … Dozvěděly jsme se spoustu pro nás nových informací nejen o fungování státní správy v Chorvatsku, ale také o české menšině v Daruvaru. O nové poznatky se obohatily i naše přijímající instituce, ty se naopak dozvěděly o státní správě v Česku.“


Druhá dvojice stáží (zúčastnily se studentky Varyšová, Šustková, Špryňarová,  Němcová) byla vykonána v Budapešti. Původní obava z neznalosti maďarštiny vzala brzy za své. Se slovensky mluvícím průvodcem došlo k prohlídce památek města a především se podařilo dostat do jedné z nejznámějších staveb ve městě, a to Parlamentu. Díky působení profesora Halásze na naší fakultě došlo i k návštěvě zdejší univerzity (National Public Service University). Ale také bylo možné se podrobněji seznámit s Úřadem celostátní slovenské samosprávy v Maďarsku, s náplní práce, směry činnosti apod. A jak hodnotily studentky samotnou stáž? Následovně: „Celá stáž se mi velmi líbila a mohu ji ostatním studentům jen doporučit. Dozvěděla jsem se zajímavosti o Slovácích v Maďarsku a velmi mě překvapilo, co všechno tento úřad organizuje a zařizuje pro tuto menšinu.“


V každém případě lze konstatovat, že získané zkušenosti lze plně využít nejen v rámci studia na fakultě, ale již bylo dříve uvedeno, je možné daný benefit nabídnout v rámci výběrového řízení na některou z pozic po ukončení fakulty.


A jak se lze na takovou stáž dostat? Jednoduchým způsobem, a to, že si daný předmět „Zahraniční praxe“ zvolí do svého studijního plánu (kromě studentů 1. ročníku bakalářského studia).


 


Autoři: proděkan pro zahraniční styky doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. a referentka oddělení Mgr. Jana Bortlíková.