Lidé z východu - fotografie Jindřicha Štreita

  • Kateřina Byrtusová
  • 29.07.2019
Dne 18. 7. 2019 se uskutečnila v prostorách historické budovy Slezského zemského muzea vernisáž výstavy fotografií prof. Jindřicha Štreita z Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU "Lidé z východu", která představuje autorský pohled na život Ukrajinců v České republice.

Výstava je výsledkem spolupráce Slezského zemského muzea a Slezské univerzity v rámci projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice, v němž je autor členem mezioborového týmu z Fakulty veřejných politik SU, vedeného prof. Dušanem Janákem.  Fotografie zachycují Ukrajince a Ukrajinky z různých společenských vrstev i povolání v jejich pracovním i soukromém životě. Cílem výstavy je spojit odborný historický a sociologický pohled na tuto významnou menšinu v České republice s fotografickou dokumentací života Ukrajinců, která zároveň nepostrádá umělecké kvality. Tímto způsobem mohou být poznatky o životě Ukrajinců v České republice zpřístupněny i širší veřejnosti. Výstava proto bude putovat po dalších místech České republiky a konvolut přibližně třiceti fotografií bude trvale uložen ve Slezském zemském muzeu. 


Autor:  doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D