Kurz zdravotníka zotavovacích akcí a jeho úspěšné zakončení!

  • Viktorie Kovářová
  • 30.06.2019
V období od 20. do 25.5. 2019 proběhl Kurz zdravotníka zotavovacích akcí pod záštitou Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a jeho účastníci jej úspěšně zakončili písemnou a praktickou zkouškou 12.6.2019.
Tento kurz byl určen pro všechny, kteří chtějí ovládat základní první pomoc, včetně pomoci nemocným a raněným, se schopností orientace v krizových situacích spojených s úrazy a nemocemi.

Absolventi kurzu se orientují v akutních stavech a vybraných onemocněních. Ovládají a poskytnutí základní první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotníci zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, a lyžařských kurzech. Dále jsou schopni v plném rozsahu zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. 
Kurz byl rozvržen do 40 vyučovacích hodin, ve kterých se posluchači seznámili: se základy stavby a funkcí lidského těla, se základní první pomocí včetně záchrany tonoucích (teoretická část a praktický nácvik), s péčí o nemocné, se základy vedení a archivace zdravotnické dokumentace, s právy a povinnostmi zdravotníka zotavovacích akcí, s hygienou a epidemiologií. 

Kurz byl ukončen zkouškou skládající se ze dvou částí – písemné a praktické, absolventům byl vydán certifikát a průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí s platností 4 roky. 

AUTOR: Eva Solanská

FOTO: Viktorie Kovářová