Kulatý stůl na téma "Informatika ve veřejné správě"

  • Viktorie Kovářová
  • 17.06.2019
Dalším tématem kulatého stolu, který se uskutečnil 10.6.2019 na Fakultě veřejných politik v Opavě, byla informatika ve veřejné správě. Účastníci zastupovali – Okresní hospodářskou komoru Opava, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Úřad práce České republiky (krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Opava), Magistrát města Opavy, Filozoficko-přírodovědeckou fakultu a Ústav veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě.
Jednání zahájil děkan fakulty prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., cílem setkání bylo přednést a diskutovat o struktuře informačních systémů veřejné správy, státní správy a samosprávy, o potřebách specialistů na informační systémy v různých úrovních veřejné správy, využití informačních technologií při komunikaci a uspokojování požadavků klientů elektronickými metodami.

Závěrem jednání se účastníci shodli, že diskusi i samotné setkání vnímají jako přínosné, a to zejména v možnosti tvorby nových studijních oborů v oblasti veřejné správy a rádi by se nad tímto tématem setkali znovu na podzim.

TEXT: Eva Solanská