Kulatý stůl s názvem "Kdo bude pečovat o naše seniory?"

  • Viktorie Kovářová
  • 12.06.2019
Toto byla základní otázka kulatého stolu, který proběhl 29. 5. 2019 na Fakultě veřejných politik v Opavě.
Hlavním přednášejícím a moderátorem byl doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. z Ústavu veřejné správy a regionální politiky. Účastníky kulatého stolu byli Mgr. Monika Čermínová, Jan Hanuš, PhDR. Igor Hendrych, Ph.D., Mgr. Pavlína Hrbáčová, Mgr. Michal Jiráska, Doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., Prof.h.c., Bc. Iva Paletová, Radka Podobová, Jana Řehulková, Ing. Tomáš Schaffartzik, Bc. Dagmar Slaninová, Bc. Petra Thiemlová DiS., Ing. Bc. Josef Vícha, Bc. Kamila Vlčková, Bc. Hynek Závorka, Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Po úvodním slovu děkana fakulty se slova ujal doc. Ing. Ladislav Průša CSc., který kulatý stůl zahájil prezentací výsledků analýzy péče o seniory v následujících desetiletích. Analýza byla věnována formám péče, problematice kapacit pobytových zařízení včetně personálního zajištění a samozřejmě financování systému této péče. V závěru pak pan docent nastínil možnost změn dle zkušeností ze zahraničí, které by mohly vést k větší stabilizaci celého systému.

V následné téměř dvouhodinové diskusi se účastníci kulatého stolu shodli, že situace v této oblasti je dlouhodobě neudržitelná a je nutné se tímto tématem intenzivně zabývat. Součástí diskuze byl také návrh na vypracování podrobné analýzy ORP Opava, případně pro Moravskoslezský kraj.