Poběž s námi a Zoo Ostrava pro gibony

  • Viktorie Kovářová
  • 21.05.2019
Slezská univerzita v Opavě zve v rámci své spolupráce se Zoo Ostrava (nejen) všechny své studenty a zaměstnance k účasti na charitativním Běhu pro gibony.

Proč se Slezská univerzita stala partnerem této akce?

Spolupráce Slezské univerzity v Opavě se Zoo Ostrava započala formální adopcí samičky orla královského (návaznosti na slezskou orlici, kterou symbolicky nese ve své značce) v roce 2018. Již tímto aktem se Slezská univerzita zařadila do širší rodiny souručenství, které spojuje angažované lidi, kteří se snaží zlepšit život kolem sebe. Touto filozofií se Slezská univerzita snaží řídit a žít, takovým lidem fandí a podporuje je.

Proč se zúčastnit Běhu Zoo Ostrava pro gibony?

PROTOŽE
poběžíte sice v Ostravě, ale ovlivníte tím dění na druhé straně zeměkoule - až na Jávě v Indonésii,
uděláte něco dobrého pro sebe a zároveň pomůžete ohroženým zvířatům,
poběžíte v prostředí, které zvířatům pomáhá, a tím i vy přiložíte ruku (v tomto případě spíš nohu) k dílu,
výtěžek ze startovného bude věnován na podporu záchranného programu Coffee and Primate Conservation Project a na podporu Zoo Ostrava, a to v poměru 80% a 20%.

Jakou roli v tom hraje Slezská univerzita?

Všechny studenty a zaměstnance, kteří se rozhodnou tuto charitativní myšlenku podpořit, odmění unikátní sportovní sadou ponožek a běžecké čelenky z limitované kolekce Slezské univerzity Běžím pro gibony!
Univerzitní Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty připraví pro závodníky ochutnávku indonéské kuchyně.Rozhodnuto? Výborně, gratulujeme a za gibony děkujeme. Co zbývá udělat?

1.    Zaregistrovat se k běhu na vybrané trati na http://www.behzooostrava.cz/cz/registrace/. 
2.    Uhradit startovné.
3.    Studenti a zaměstnanci, kteří tak učiní do 30. června 2019 a pošlou na email SUPR@slu.cz:

a.     své jméno (musí odpovídat univerzitní databázi studentů a zaměstnanců) +
b.     pořadové číslo ze startovací listiny 
        (kde se po uhrazení registračního poplatku automaticky propíše jméno a město účastníka) + 
c.    svou velikost bot

si mohou v Zoo Ostrava před závodem vyzvednout svou originální sportovní sadu ponožek a čelenky ve stánku Slezské univerzity. Prezentace bude probíhat společně s prezentací k vlastnímu běhu před vstupem do Zoo Ostrava, a to od 15.00 do 17.30 hod. K vyzvednutí sady budete potřebovat (stejně jako k vyzvednutí startovacího balíčku) občanský průkaz.
4.    Uběhnout či klidně ujít vybranou trať a užívat si vlastní dobrý pocit z protažení těla a vykonání dobrého skutku

Další informace najdete na http://www.behzooostrava.cz/


TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA TRATI!