Výchova ke zdraví na ZŠ Otická

  • Viktorie Kovářová
  • 07.05.2019
Studenti Ústavu ošetřovatelství se dne 7. května 2019 aktivně zapojili do výuky žáků na Základní škole Otická. Každý ze studentů si připravil prezentaci týkající se výchovy ke zdraví. Zazněly například témata jako antikoncepce a prevence pohlavních chorob nebo prevence stresu. Všichni přednášející se svědomitě připravili, což pozitivně ohodnotili i žáci osmých tříd, kde výuka probíhala. Přednáška trvala vždy 15 minut a po skončení mohli posluchači pokládat své otázky. Na závěr zazněly i kontrolní otázky pro ověření znalostí.