Zástupci fakulty přednášejí na středních školách

  • Viktorie Kovářová
  • 12.04.2019
Dne 11. dubna 2019 navštívili Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. a doc. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. Střední zdravotnickou školu v Karviné.

Dr. Kamil Janiš ve své části představil Fakultu veřejných politik v Opavě a její obory a následně hovořil o vybraných rizicích sociálních sítí. Na závěr svého příspěvku otestoval studenty, zda netrpí nomofobií. Doc. Janiš se ve své části následně věnoval partnerským vztahům.