Mediační a probační služba v praxi

  • Martina Vaculíková
  • 10.04.2019
Dne 9. dubna 2019 se uskutečnila na Ústavu veřejné správy a regionální politiky přednáška na téma Mediační a probační služba v praxi. Tématem provázel Mgr. Petr Tesař, vedoucí pobočky Probační a mediační služby v Opavě. Ve svém vystoupení seznámil studenty s obsahem činnosti Probační a mediační služby v Opavě a objasnil pojmy, které se vážou k dané problematice.
Probační a mediační služba se specializuje na zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Dále dodal, že organizují a zajišťují efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Zájem o dané téma ze strany studentů byl znát. Na závěr přednášející zodpověděl hned několik dotazů.