• 0

Tým projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze uspořádal další workshop

  • Petr Korviny
  • 30.08.2018

Workshop pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a rodiče k podpoře vzájemné efektivní komunikace se uskutečnil dne 30. srpna 2018 v prostorách fakulty na Bezručově náměstí 14. Přednášející doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. je zkušeným pedagogem, lektorem, akademickým pracovníkem a výzkumníkem zároveň. Pracovní workshop je jedním z výstupů rozvojového projektu, jehož cíle směřují k rovnému a kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a nižšímu sekundárnímu vzdělávání dětí a žáků z marginalizovaných skupin českého obyvatelstva. Projekt „Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí“ (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239) je financován z prostředků Operačního programu VVV a jeho sestavené (speciálně)pedagogické intervenci předcházela téměř dvouletá realizace celoplošného výzkumu „Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v České republice“ (CZ.1.07/1.2.00/47.0009) v intencích vyhlášené výzvy MŠMT ČR.