Kurz: Zdravotník zotavovacích akcí

  • Viktorie Kovářová
  • 30.04.2019
Cílem kurzu je naučit absolventy osvojit si základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v akutních stavech a vybraných onemocněních.

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří dosáhli věku minimálně 18 let a mají řádně ukončeno středoškolské studium s maturitou. Kurz je otevřen všem, kteří chtějí ovládat poskytování první pomoci, a to včetně pomoci raněným a nemocným osobám. Kurz je ukončen zkouškou, řádným absolventům bude vydáno Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
Absolvent se uplatní zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, a lyžařských kurzech. Dále bude schopen v plném rozsahu zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.  Ukončení kurzu probíhá formou závěrečné zkoušky, která obsahuje písemný test z anatomie, teorie základní první pomoci, ošetřování nemocných, hygieny a vyhlášky. Druhá část zkoušky je praktická a skládá se ze dvou modelových situací.
Kurz v rozsahu 41 hodin proběhne v termínu 20. – 24. 5. 2019. Platbu za kurz lze provést do 13. 5. 2019 po obdržení pozvánky zaslané na e-mail uchazeče. Cena kurzu je 1 200,- Kč. 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE