II. Mezinárodní kulatý stůl „Partnerské násilí vůči expartnerovi“

  • Kovářová Viktorie
  • 26.03.2019
Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá dne 21. května 2019 kulatý stůl.

Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulty veřejných politik 

Slezské univerzity v Opavě


pořádá

pod záštitou

prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., děkana fakulty


II. MEZINÁRODNÍ KULATÝ STŮL


„Partnerské násilí vůči expartnerovi“  

Termín konání:  21. května 2019

Místo konání:
Fakulta veřejných politik v Opavě,
Slezská univerzita v Opavě,
Bezručovo nám. č. 14
Opava


Vážení kolegové a kolegyně,
dovolujeme si vás pozvat na další kulatý stůl o domácím násilí, který je volným pokračováním našeho loňského kulatého stolu.
Letošním tématem je problematika násilí, které se odehrává mezi expartnery a exmanžely.

Tematické okruhy letošního kulatého jsou:

            1. Právní předpisy související s problematikou a jejich uplatňování v praxi 

            2. Postavení dotčených institucí v oblasti partnerského násilí (práva a povinnosti)

            3. Falešná obvinění z násilí, sexuálního násilí na dětech a podobně

            4. Zneužití Policie proti ex-partnerovi

            5. Zneužití dětí proti ex-partnerovi

            6. Finanční násilí v rozvodech a rozchodech

            7. Zvýhodnění /znevýhodnění – jednoho rodiče na základě pohlaví – násilí systému

            8. Možnosti Cochemského systému

            9. Zkušenosti a řešení ze strany církve

Pro zkvalitnění výstupů kulatého stolu, jsme se rozhodli vydat recenzovaný sborník, který bude tvořen vašimi příspěvky především z praxe a osobní zkušenosti.

Obracíme se tedy na vás s přípravou příspěvku v rámci tematických okruhů, které můžete tvořit ve spolupráci se svými kolegy či samostatně. Příspěvky nám prosím zašlete do 9.5.2019, tak abychom mohli zadat recenzní řízení a do jednoho měsíce od ukončení kulatého stolu Vám zaslat CD s příspěvky a ISBN.
Pravidla pro text příspěvků naleznete zde: otevři
Přihlášku naleznete zde: otevři

Jednací jazyk – čeština, polština
                  
PROGRAM:

20.5.2019 – pro účastníky, kteří dorazí den před konáním kulatého stolu, bude zajištěna večerní prohlídka města
1. den
  8,30 –  9,00              Prezence účastníků
  9,00 –  9,45             Zahájení kulatého stolu a představení pracovišť
  9,45 – 13,00            Jednání         
13,00 – 13,30            Občerstvení
13,30 – 14,30            Závěr   
  
Termíny:
Zaslání přihlášky: 29. 3. 2019
   
Zaslání příspěvku: 9. 5. 2019   

Příspěvek v rozsahu 5-10 stran A4, formát word (viz pokyny) zašlete na email: petr.fabian@fvp.slu.cz

Příspěvky budou vydány v recenzovaném sborníku na CD s ISBN.

Ubytování:
Ubytování si zajišťují účastníci konference sami.
Seznam ubytovacích zařízení, v nichž si mohou zájemci individuálně zajistit ubytování:


Adresa: Hotel Koruna    Nám. Republiky 17, Opava, 74601                     Tel. +420 553 621 132        E-mail: koruna@hotelkoruna.cz

Adresa: Apartmány Studio 58    Horní Náměstí 58, Opava, 74601        Tel. +420 724 228 974        E-mail: recepce@58.cz

Adresa: Hotel Iberia    Pekařská 11, Opava, 74601                                    Tel. +420 553 776 700        E-mail: info@hoteliberia.cz

Adresa: Hotel Kramer    Ostrožná 34, Opava, 746 01                               Tel. +420 733 535 433        E-mail: info@hotelkramer.cz
           
Organizační výbor:
Mgr. Petr Fabián, PhD
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.,
studenti ÚVSRP

Kontaktní osoba:
Telefon:       00 420 553 684 133    (ÚVSRP)
Email:           petr.fabian@fvp.slu.cz
Adresa:         Bezručovo nám č. 14, Opava,  PSČ 746 01   


Instytut Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej, Wydziału Polityk Publicznych w Opawie 
Uniwersytetu Śląskiego w Opawie

Mają zaszczyt zaprosić,
pod patronacją
prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., dziekana wydziału

na


MIĘDZYNARODOWE OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU 

Pt. „Przemoc partnerska wobec byłych partnerów oraz małżonków“
  


W dniu:  21. maja 2019


Miejsce:
Wydział Polityk Publicznych w Opawie,
Uniwersytet Śląski w Opawie,
Bezručovo nám. č. 14
Opava


Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego miedzynarodowych obrad okrągłego stołu chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejne obrady okrągłego stołu. Tegorocznym tematem spotkań jest problematyka przemocy wobec byłych partnerów oraz małżonków.


Zarys tematyczny spotkania:
            1. Akty prawne związane z problematyką i ich praktyczne zastosowanie,
            2. Rola instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy partnerów (prawa i obowiązki),
            3. Fałszywe oskarżenia o przemoc, seksualną przemoc wobec dzieci i inne, 
            4. Wykorzystanie policji do działań przeciwko byłemu partnerowi,
            5. Wykorzystanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przeciwko byłemu partnerowi,
            6. Przemoc  finansowa w trakcie rozwodów i rozpadów związków,
            7. Dyskryminacja jednego z rodziców ze względu na płeć– przemoc systemu,
            8. Możliwości systemu Cochemskiego,
            9. Doświadczenia i pomoc ze strony Kościoła.

Dla podwyższenie poziomu jakości obrad u okrągłego stołu, komitet organizacyjny zdecydował się na opublikowanie recenzowanej pracy zbiorowej, która będzie zawierała pojedyńcze artykuły związane z praktyką i doświadczeniami. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie artykulu w ramach tematycznego zarysu spotkania, który mogą Państwo przygotować sami lub z kolegami. Prosimy o zasłanie artykułów do 9. maja 2019 r do recenzji i możliwości zasłania na dysku CD z pracą zbiorową z numerem ISBN.

Polecenia do pisania artykułów znajdziecie Państwo: odtwórz
Forlularz zgłoszeniowy można znaleźć: odtwórz

Oficjalne języki – czeski, polski
                  
PROGRAM:

20.05.2019 – dla uczestników, którzy przyjadą dzień wcześniej przed datą konania obrad okrągłego stołu, będzie zorganizowane zwiedzanie miasta Opawy.

1.    dzień
  8,30 –  9,00             Prezentacja uczestników
  9,00 –  9,45             Rozpoczęcie obrad okrągłego stołu i prezentacja uczelni.
  9,45 – 13,00            Obrady okrągłego stołu         
13,00 – 13,30            Przerwa
13,30 – 14,30            Zakończenie obrad okrągłego stołu   


Terminy:
Zgłoszenie uczestnictwa do:   29. 03. 2019
   
Przesłanie artykułów do : 09. 05. 2019   

Prosimy o przesłanie artykulu o długości od 5 do 10 stron A4, zapisanego w programie Word (więcej polecenia) na adres e-mailowy: petr.fabian@fvp.slu.cz
Artykuły zostaną opublikowane w recenzowanej pracy zbiorowej na CD z ISBN.


Noclegi:
Uczestnicy obrad okrągłego stołu zapewniają sobie sami zakwaterowanie w Opawie.
Lista miejsc noclegowych, gdzie można indywidualnie złożyć rezerwacje.

Adresa: Hotel Koruna    Nám. Republiky 17, Opava, 74601                     Tel. +420 553 621 132        E-mail: koruna@hotelkoruna.cz

Adresa: Apartmány Studio 58    Horní Náměstí 58, Opava, 74601        Tel. +420 724 228 974        E-mail: recepce@58.cz

Adresa: Hotel Iberia    Pekařská 11, Opava, 74601                                    Tel. +420 553 776 700        E-mail: info@hoteliberia.cz

Adresa: Hotel Kramer    Ostrožná 34, Opava, 746 01                               Tel. +420 733 53 54 33        E-mail: info@hotelkramer.cz
           

Komitet organizacyjny: 
      Mgr. Petr Fabián, PhD
      JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.,
      studenci Instytutu Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej (ÚVSRP)


Kontakt:
Telefon:     00 420 553 684 133    (Instytut Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej)
E-mail:       petr.fabian@fvp.slu.cz
Adres:        Bezručovo nám č. 14, 746 01 Opava, Republika Czeska