Fakulta veřejných politik má nové fakultní pracoviště

  • Martina Vaculíková
  • 31.01.2019
Dne 30. ledna 2019 došlo k podpisu smlouvy o spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě.
V druhé polovině roku 2018 proběhla mezi Fakultou veřejných politik v Opavě a Střední zdravotnickou školou, Opava, zastoupenou paní ředitelkou Mgr. Alenou Šimečkovou, společná jednání o možnosti připojení Střední zdravotnické školy, Opava k fakultním pracovištím. Na základě společné dohody došlo dne 30. ledna 2019 k podpisu smlouvy o spolupráci a Střední zdravotnická škola, Opava se stala fakultním pracovištěm Fakulty veřejných politik v Opavě.