Setkání se zástupci středních škol

  • Viktorie Kovářová
  • 09.01.2019
Dne 21. ledne 2019 se uskuteční setkání se zástupci středních škol.
Termín konání: pondělí, 21. 1. 2019
Místo konání: zasedací místnost děkana, 4. patro, Bezručovo náměstí 14, Opava

Program
11:00 – 11:45 přivítání a zahájení prezentace FVP SU, představení studijních oborů, předání propagačních materiálů fakulty 
11:45 – 12:00 lehké občerstvení 
12:00 – 13:00 prohlídka učeben, auly, specializovaných učeben, laboratoří, speciální výslechové místnosti pro zvláště zranitelné oběti, výcvikového bytu 
pro imobilní občany, ukázka simulačních pomůcek (stav po požití drog, alkoholu, brýle simulující zrakové postižení), návštěva knihovny, diskuse, možnost spolupráce

Termín pro přihlášení: do čtvrtku, 17. 1. 2019
Způsob přihlášení:
  •         telefonicky: +420 553 653 121
  •         e-mailem:    marta.kolarikova@fvp.slu.cz 

Velmi se těšíme na setkání s Vámi.