MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ WORKSHOP

  • Viktorie Kovářová
  • 08.01.2019
Dne 25. ledna 2019 se uskuteční mezinárodní odborný workshop.
Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě
Slezské univerzity v Opavě spolu s partnery
pořádá dne 25. 1. 2019
v čase od 10:00 – 15:00

MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ WORKSHOP 
k problematice vysokoškolského vzdělávání s názvem „Vysokoškolské vzdělávání a jeho metodologická úskalí ve výzkumu“


Místo konání:
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava, Česká republika
Zasedací místnost děkanátu, 4. poschodí


Mezinárodní výbor
Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
(předseda)
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD
dr hab Irena Mudrecka, prof. UO
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW 
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Mgr. Tatiana Göbelová, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
Ing. Eva Nyklová
dr Ewelina Konieczna