2019 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

  • Martina Vaculíková
  • 03.01.2019
Stipendia University of Pittsburgh pro výzkumné pracovníky

Toto stipendium je určeno pro vysokoškolské učitele (nikoli studenty), vědce a pracovníky vládních i soukromých institucí na pokročilé úrovni a umožňuje provádět na této universitě výzkum aplikovatelný na problémy České republiky nebo Slovenska. Preferovanými oblastmi jsou školství a vzdělávání, věda a výzkum, veřejná správa, politické vědy, ekonomie a sociologie.

Podmínky pro uchazeče:

·         musí být občanem ČR nebo SR

·         mít vysokoškolské vzdělání a několik let praxe

·         velmi dobrá znalost angličtiny

·         musí se do tří měsíců po ukončení stipendijního pobytu v USA vrátit do vlasti a pokračovat ve své započaté dráze

Před podáním přihlášky musí zájemce navázat kontakt s pracovníkem Pittsburgh University a získat od něj doporučující dopis, který musí obsahovat jeho závazek působit během pobytu uchazeče jako jeho konzultant nebo školitel a zajistit pro něj pracovní zázemí (pracovní místo, možnost používat e-mail, přístup k počítači a k odborným zdrojům). 

Délka pobytu je zhruba tři a půl měsíceod poloviny srpna (vybraní stipendisté by měli počítat s tím, že se na univerzitě zúčastní orientačního týdne pro zahraniční vědce, který se koná třetí týden v srpnu) do prosince, pokrývá tedy prakticky celý zimní semestr.

Celková výše stipendia je 7000 US dolarů.

Stipendisté si sami hledají a zajišťují ubytování, univerzita jim poskytne užitečné e-mailové adresy týkající se ubytování.

Formulář přihlášky a další informace lze získat zde:

http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

 

Termín podávání přihlášek: 30. března 2019 (datum doručení)

 

Kontakt:

 

Ms. Cristina Lagnese

Nationality Rooms Program

1209 Cathedral of Learning

University of Pittsburgh

Pittsburgh, PA 15260

USA

Tel.: 001/412/624 6159

e-mail: Mcl38@pitt.eduextový blok