Tematický workshop: Otázky a výzvy ve vysokoškolském vzdělávání

  • Vaculíková Martina
  • 06.12.2018
Pro studenty prvních ročníků prezenční formy studia byl ve dnech 3. a 6. 12. 2018 uspořádán workshop.
Ve dnech 3. a 6. prosince 2018 se uskutečnil pro studenty prvních ročníků prezenční formy studia studijního oboru Veřejná správa a sociální politika a Sociální patologie a prevence Tematický workshop: Otázky a výzvy ve vysokoškolském vzdělávání. 

Tematický workshop je jedním z výstupů projektu ISIP s názvem Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě. Řešitelský tým, proděkanka pro studijní a sociální záležitosti, Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., spolu s vedoucí ze studijního oddělení, referentkou pro zahraniční vztahy a studentkou prezenční formy studia společně zrealizovali program workshopu. 

Úvodního slova se ujala proděkanka Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., která hovořila o Vysokoškolském vzdělávání – praktické pohledy k začátku, průběhu až k zdárnému ukončení studia. Následně pokračoval doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. a popsal Problematiku studijní neúspěšnosti – její kontext, perspektivy a úskalí v současném vysokoškolském vzdělávání. Bc. Klára Kostřibová, vedoucí studijního oddělení FVP SU, vystoupila s příspěvkem Ukončení studia jako postup v souladu s právními předpisy a předpisy na úrovni univerzity a fakulty na příkladu Slezské univerzity v Opavě a Fakulty veřejných politik v Opavě. A zástupkyně Studentské unie Slezské univerzity v Opavě a prezenční formy studia FVP SU Viktorie Kovářová přednesla prezentaci na téma Studuj a ovlivňuj! Studium na Fakultě veřejných politik v Opavě a participace studentů na věcech společných. Celý workshop zakončila společná diskuze.