Druhé kolo přijímacího řízení na navazující magisterské studium

  • Adéla Pluhaříková
  • 06.06.2024
Děkan Fakulty veřejných politik vypsal druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 pro prezenční formu navazujícího magisterského studia programu Veřejná správa a sociální politika.

Zároveň stanovil podmínky přijetí ke studiu, které společně s dalšími informacemi najdete na této stránce.

Termín pro podání přihlášek je 15. srpna 2024.