Volební komise zveřejnila seznam kandidátek na funkci děkanky FVP

  • Lada Dobrovolná
  • 02.04.2024
V úterý 2. dubna byly otevřeny obálky s návrhy na kandidáty/kandidátky na pozici děkanky naší fakulty.

Navrženy byly tyto dvě kandidátky:

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Pro dotazy určené kandidátkám na funkci děkanky FVP SU je zřízena schránka. Ta je umístěna na ústřední podatelně SU do veřejného zasedání Akademické obce, tedy do středy 10. dubna do 10 hodin. Na tomto shromáždění proběhne představení kandidátek. Dotazy lze vhazovat v úředních hodinách podatelny.

Protokol o převzetí obálek a jejich otevírání jsou přiloženy ZDE.

Veškeré další informace o volbách na funkci děkana/děkanky najdete ZDE.